Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Ghi ch? s? công t? ?i?n b?ng camera

Thi?t b? ?o ch? s? công t? g?m 3 ph?n: ph?n sào có th? ?i?u ch?nh ?? dài kho?ng 3m, camera và máy tính b?ng. Camera dùng ?? ch?p l?i h́nh ?nh ch? s? công t? chính xác. Kích th??c camera nh? nên có th? ??a lên g?n h?p bao công t?. Có th? l?u l?i h́nh ?nh ch? s? ?? ??i chi?u v? sau v?i nh?ng tr??ng h?p có l??ng tiêu th? ?i?n t?ng gi?m b?t th??ng. Ph?n m?u xanh dùng ?? lau ph?n kính công t? b? b?i, b?n , m? tr??c khi ?o ?i?n.

Camera ???c g?n bên trong m?t chi?c ch?p làm b?ng v?t li?u cách ?i?n, có 2 bóng ?èn chi?u sáng, lúc camera ho?t ??ng bóng ?èn chi?u sáng vào công t? ?i?n nên vi?c ch?t ch? s? công t? không ph? thu?c vào th?i ti?t.

Máy tính b?ng ???c cài ??t bên trong các d? li?u v? khách hàng, khi nh?n ???c ?nh t? camera ch?p qua tín hi?u wifi th́ trên màn h́nh máy tính b?ng s? hi?n ??y ?? các d? li?u c?a khách hàng.

Ph?n sào m?t ??u có g?n camera có th? kéo dài kho?ng 3m, ?úng theo tiêu chu?n treo công t? ngành ?i?n, m?i công t? ???c treo trên c?t cách m?t ??t t? 2 ??n 3m.

M?t t? ghi ch? s? công t? g?m 2 ng??i, t? ngày áp d?ng công ngh? m?i, công nhân ngành ?i?n không c?n mang theo thang ?? leo c?t. Công ty ?i?n l?c C?u Gi?y có g?n 90.000 khách hàng. H?ng tháng, m?i t? ch?t s? ?i?n ph?i ?i ghi ch? s? 2.000-3.000 công t?.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay160
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814827

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge