Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Gi?i pháp ??ng c? ?i?n l?p trong bánh xe

Protean Electric cho bi?t, ??ng c? ?i?n m?i c?a h? có mô-men xo?n cao h?n 25% so v?i nh?ng th? h? tr??c. C? th?, m?i ??ng c? có th? s?n sinh g?n 1.000 Nm và 100 mă l?c. ?ây là m?t con s? ?áng ng?c nhiên b?i m?i ??ng c? ??u có thi?t k? khá nh? g?n ch? không h? to l?n. Tr?ng l??ng c?a m?i ??ng c? c?ng không h? n?ng, ch? vào kho?ng 31 kg mà thôi. Ngoài ra, nh?ng ??ng c? ?i?n c?ng ???c thi?t k? ?? có th? thu h?i 85% ??ng n?ng trong quá tŕnh phanh ?? s?c pin.

Công ngh? ??ng c? ?i?n l?p trong bánh xe ???c Protean Electric thi?t k? ?? tr? thành m?t ph?n không th? thi?u c?a h? truy?n ??ng lai (Hybrid). T?c là nó s? thay th? hoàn toàn ??ng c? ?i?n l?p trên thân xe ?? k?t h?p v?i m?t ??ng c? ??t trong. Nhà s?n xu?t cho bi?t, công ngh? này c̣n có kh? n?ng cung c?p ?? n?ng l??ng cho ??ng c? c?a m?t chi?c xe ch?y hoàn toàn b?ng ?i?n. Các ??ng c? ???c thi?t k? ?? l?p vào bánh sau và cung c?p mô-men xo?n, s?c m?nh m?t cách chính xác m?i khi c?n.

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay36
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823927

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge