Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Gi?i pháp làm mát t? ?i?n

1) Heat Exchanger:

B? trao ??i nhi?t ( khác v?i b? t?n nhi?t ), thông th??ng ???c s? d?ng khi nhi?t ?? bên ngoài <= nhi?t ?? bên trong t? ?i?n, V? nguyên t?c c?a b? này g?m 2 qu?t hút ( qu?t hút khí mát t? ngoài vào, qu?t hút khí nóng t? trong ra ). ?i?m ?u vi?t c?a b? này là IP cao và lo?i tr? ???c không khí ?m tr?c ti?p ?i vào bên trong h? th?ng t? ?i?n, khác v?i h? th?ng qu?t, không khí ?m s? ?i tr?c ti?p vào trong t? b?ng ?i?n. Khí nóng và khí l?nh trao ??i nhi?t v?i nhau làm gi?m nhi?t ?? trong t?, dùng h? th?ng này lo?i ch?ng ???c b?i và ?m ?i vào trong t? và chi phí c?ng không cao.

2) Cooling Unit:

Khi nhi?t ?? bên ngoài >= nhi?t ?? bên trong ho?c h? th?ng làm mát ??n gi?n không ?áp ?ng ???c yêu c?u… Nguyên lư làm l?nh s? d?ng môi ch?t ( Tu?ng t? nguyên lư ?i?u ḥa nhi?t ?? ): Hút không khí ? bên ngoài vào làm l?nh b?m vào trong t?, rút không khí nóng ? trong t? ra, trong quá tŕnh ??y không khí vào b?i và ?m ???c lo?i tr? ??m b?o tu?i th? cho các thi?t b? trong t?; Có th? b? trí các thi?t b? Cooling unit ? trên nóc t?, bên c?nh t?, ho?c trên cánh t?. Vi?c ch?n v? trí b? trí c?ng r?t quan tr?ng v́ nó phù h?p yêu c?u th?c t?. Công su?t làm l?nh: T? 100W - 4000W;

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay172
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814839

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge