Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » GI?I THI?U

Cng ty C? ph?n ?i?n Cng nghi?p IEC Vi?t Nam xin ???c g?i l?i cho trn tr?ng v thn i t?i ton th? Qu Khch hng v ??i tc. Chng ti l ??n v? chuyn cung s?n xu?t v cung c?p chuyn nghi?p trong l?nh v?c H? th?ng ?i?n v thi?t b? ?i?n v?i cc s?n ph?m chnh:

- T? ?i?n my c?t Trung th?, t? ?o l??ng , t? ?i?u khi?n b?o v?

- T? ?i?n trung th? RMU Ring Main Unit

- T? ?i?n t?ng h? th?, t? ?i?n ha ??ng b?, t? ?i?n phn ph?i, t? t? b cng su?t, t? ?i?n ATS

- Tr?m bi?n p h?p b?, tr?m bi?n p ngoi tr?i, tr?m bi?n p trung gian

- H? th?ng Busway

- My bi?n p kh, my bi?n p d?u

Nh my v?i trang thi?t b? quy m hi?n ??i ???c ??u t? ??ng b? cng ??i ng? cn b? cng nhn vin lnh ngh? v h? th?ng qu?n l ch?t l??ng ISO 9001:2008, chng ti kh?ng ??nh ch?t l??ng c?a s?n ph?m thng qua hng lo?t nh?ng d? n l?n. Gi tr? c?t li c?a chng ti l: Con ng??i - n?ng ??ng - sng t?o; s?n xu?t - lun ??u t?, ??i m?i cng ngh?; v?n ha kinh doanh - mang l?i s? ?n ??nh, tin c?y cho khch hng v ??i tc.

V?i n? l?c ph?n ??u khng ng?ng chng ti ? ?ang v s? mang ??n cho khch hng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao, s? tin t??ng tuy?t ??i. Cng ty chng ti ?ang ngy cng l?n m?nh v m?c tiu ??ng trong Top nh?ng cng ty ??ng ??u th? tr??ng trong l?nh v?c s?n xu?t t? b?ng ?i?n - Thi?t b? ?i?n trong vng nh?ng n?m t?i.

Trn tr?ng!

CNG TY C? PH?N ?I?N CNG NGHI?P VI?T NAM

Chi ti?t v? s?n ph?m Qu khch hng vui lng lin h? ?? ???c t? v?n v c gi t?t nh?t:

Hotline: 0903 924 886 -Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng k truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay44
mod_vvisit_counterHm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823935

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge