Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » M?t ?i?n 2 ngày v́ n? tr?m bi?n áp h?p b?

Chung c? kh? s? th́ n? tr?m biên áp h?p b?, m?t ?i?n toàn khu

Ch? ?inh Oanh (Nhà N05, khu nhà 5,3ha, ph??ng D?ch V?ng, C?u Gi?y) vô cùng b?c xúc v́ 2 ngày gia ?́nh ch?u c?nh m?t ?i?n. Khu nhà ch? Oanh ?ang ? có máy phát tuy nhiên máy phát l?i b? h?ng, toàn b? chung c? ph?i ch?u c?nh m?t ?i?n, m?t n??c.“Nhà tôi ? t?ng 9 trong t?ng s? 14 t?ng, thang máy không ho?t ??ng nên m?i l?n ?i ch?, ?i làm c? nhà l?i ph?i qu?c b?. M? tôi ph?i xin t?ng xô n??c ? m?t nhà ng??i quen ? t?ng 6 ?? dùng cho các ho?t ??ng thi?t y?u nh? ?n, u?ng, ?ánh r?ng, r?a m?t…c? 2 ngày nay gia ?́nh không ai ???c t?m”. M? ?? ch? Oanh c?ng than phi?n: “N?u nh? nhà toàn ng??i l?n chúng tôi c?ng c? g?ng h?n ch? vi?c gi?t qu?n áo nh?ng nhà có cháu nh? h?n 2 tháng tu?i, ph?i gi?t gi? cho cháu th??ng xuyên nên tôi ph?i l? m? xách t?ng xô n??c lên”. Bác c?ng cho bi?t thêm, may m?n gia ?́nh c̣n có ng??i quen ? t?ng 6 ?? xin n??c, c̣n các t?ng 13, 14 c?a chung c? này ??u ph?i l?c ??c xu?ng t?ng h?m ?? xách t?ng xô n??c lên. “H? ch? ch?u ???c ngày ??u, ??n ngày th? 2 h?u h?t các h? gia ?́nh ??u ?ă di c?. Ch? c? ?i b? d?c các t?ng mà xem, chung c? gi? nh? “chung c? ch?t” ch?ng c̣n m?y h? ? l?i”, bác nói. ?i?u ?áng lo l?ng nh?t c?a gia ?́nh này là con nh? nên ch? Oanh không dám b? con ?i thuê nhà ngh? trong ?êm. N?ng nóng, con không ng? ???c, m? ?? c?a ch? Oanh ?ă ph?i su?t ?êm th?c ?? dùng qu?t nan qu?t cho cháu. Theo ghi nh?n c?a PV, nhi?u h? gia ?́nh c?a chung c? N05 ?ă ph?i di t?n sang ? nh? nhà ng??i quen ho?c ra thuê nhà ngh?. Tuy nhiên, ?êm qua (12/8) vi?c thuê nhà ngh? c?ng không d? dàng ǵ. C?ng ? cùng chung c? này, ?êm qua, anh ?inh Giang (SN 1985) ?ă ph?i ??a v? ?i t́m nhà ngh?. V? anh Giang có b?u ? tháng th? 8 không ch?u n?i cái nóng c?a m?t ?êm ??u mùa thu m?t ?i?n, c?ng ph?i v?t v? theo ch?ng ?i nhà ngh? tr?n nóng. Theo anh H. (? D?ch V?ng, C?u Gi?y) gia ?́nh anh ?ă ph?i ra t?n M? ?́nh ?? thuê khách s?n v́ nhi?u nhà ngh? ? khu v?c anh ?êm qua ??u trong t́nh tr?ng cháy pḥng.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay39
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823930

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge