Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » M?i n?i 1 ki?u "Phí xe máy"

"TPHCM hi?n có trên 5 tri?u xe máy. Chúng tôi d? ki?n n?m 2013 s? thu ???c kho?ng 450 t? ??ng phí xe máy. C?ng v?i kho?n ti?n 35% mà trung ??ng trích v? t? vi?c thu phí ô tô ??ng kư ? TPHCM, ngu?n thu t? phí s? d?ng ???ng b? s? ?áp ?ng ???c kho?ng 65% nhu c?u duy tu, b?o d??ng c?u, ???ng trên ??a bàn" - m?t thành viên ban so?n th?o tính toán.
M?c phí xe máy ???c UBND t?nh ??ng Nai ?? ngh? là 80.000 ??ng/n?m ??i v?i xe có dung tích t? 100 cm3 tr? xu?ng; 120.000 ??ng/n?m ??i v?i xe trên 100 cm3và xe ba bánh ch? hàng (có gi?y ch?ng nh?n ??ng kư xe). Xe c?a nh?ng h? nghèo, c?a công an, b? ??i không ph?i ?óng phí.
Các c? quan ch?c n?ng c?a TPHCM ?ang th?m ??nh ph??ng án thu phí s? d?ng ???ng b? ??i v?i xe máy (g?i t?t là phí xe máy), tr??c khi UBND thành ph? tŕnh H?ND thành ph? xem xét, thông qua vào ??u tháng 3.
Theo t? tŕnh, m?c phí s? là 60.000 ??ng/n?m ??i v?i xe máy có dung tích ??n 100 cm3 và 150.000 ??ng/n?m ??i v?i xe trên 100 cm3. Th?i gian thu phí ???c tính t? ??u n?m 2013.
Theo m?t thành viên ban so?n th?o t?, v?i m?c thu ?? ngh? trên, tính ra ch? m?t xe máy có dung tích ??n 100 cm3 m?i tháng ch? ?óng phí xe máy 5.000 ??ng, t??ng ???ng m?t l??t g?i xe. M?t khác, m?c này th?p h?n m?t s? n?i (nh? ??ng Nai ?? ngh? 80.000 ??ng/xe/n?m - NV) nên s? khuy?n khích ng??i dân các ??a ph??ng khác ?óng phí t?i TP.HCM, n?i h? ?ang h?c t?p, làm vi?c.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay34
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823925

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge