Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Nguyên lư làm vi?c c?a máy bi?n áp khô

Máy bi?n áp khô làm nhi?m v? bi?n ??i ?i?p áp. Có hai lo?i máy bi?n áp: Máy bi?n áp t?ng áp và máy bi?n áp h? áp. Nguyên lư làm vi?c c?a máy bi?n áp d?a trên c? s? hi?n t??ng c?m ?ng ?i?n t?. Kh?o sát m?t máy bi?n áp ??n gi?n g?m hai cu?n dây ???c qu?n trên lơi s?t m?ch t? c?t.

N?u ?i?n áp th? c?p bé h?n ?i?n áp s? c?p ta có máy bi?n áp gi?m áp, n?u ?i?n áp th? c?p l?n h?n ?i?n áp s? c?p g?i là máy bi?n áp t?ng áp. ? máy bi?n áp ba dây qu?n, ngoài hai dây qu?n s? c?p và th? c?p c̣n có dây qu?n th? ba v?i ?i?n áp trung b́nh.

Máy bi?n áp bi?n ??i h? th?ng ḍng ?i?n xoay chi?u m?t pha g?i là máy bi?n áp m?t pha, máy bi?n áp bi?n ??i h? th?ng ḍng ?i?n xoay chi?u ba pha g?i là máy bi?n áp ba pha. Máy bi?n áp ngâm trong d?u g?i là máy bi?n d?u, máy bi?n áp không ngâm trong d?u g?i là máy bi?n áp khô, máy bi?n áp có ba tr? n?m trong m?t m?t ph?ng g?i là máy bi?n áp m?ch t? ph?ng, máy bi?n áp v?i ba tr? n?m trong không gian g?i là máy bi?n áp m?ch t? không gian.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay153
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814820

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge