Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Nh?ng ngh? thu nh?p "kh?ng" ? Vi?t Nam

Nh?ng ngh? thu nh?p "kh?ng" ? Vi?t Nam

S?a giy ki?m c? tri?u b?c/ngy

? ??t Th? ?, s?a giy c?ng l m?t ngh? mang l?i thu nh?p kh cao. Gi khu giy th?i ?i?m hi?n t?i t? 40.000-50.000 ??ng, dn ?? l 20.000 ??ng.

Cc th? s?a giy lun b?n r?n v thu nh?p khng d??i 200.000 ??ng m?i ngy. ? l ch?a k?, v?i nh?ng th? s?a giy c tay ngh?, c uy tn, khng ch? cc khch hng bnh dn m cn lin t?c ???c nhi?u khch hng VIP tm ??n. Gi s?a cc ?i giy cao c?p, hng hi?u khng r?.

Tuy nhin, h?u h?t nh?ng ng??i lm ngh? s?a giy ??u cho r?ng, ngh? s?a giy thi?u uy tn r?t d? b? ?o th?i. Ng??i s?a giy mu?n lm khng h?t vi?c ?? c thu nh?p kh?ng th khng ch? bi?t m?i s?a giy m cn ph?i c con m?t nhn, t? v?n ki?u, cch gi? giy... m?i ???c nhi?u khch hng tm ??n.

Ch?m sc b?nh nhn: 9-13 tri?u ??ng/thng

Ch?m sc b?nh nhn ? b?nh vi?n ?ang t? pht n? r?, nhanh chng tr? thnh m?t ngh? hot trong x h?i hi?n ??i. Khng c?n v?n, th? tr??ng cng vi?c r?ng, v quan tr?ng h?n c? ngh? ch?m sc b?nh nhn mang l?i thu nh?p kh cao.

Theo ng??i nh b?nh nhn ? m?t s? b?nh vi?n H?u ngh? Vi?t X, b?nh vi?n Qun y 108, b?nh vi?n B?ch Mai, b?nh vi?n Lo khoa gi m?t ngy cng c?a m?t ng??i ch?m sc l 250.000 ??ng ??i v?i b?nh nhn bnh th??ng v 300.000 400.000 ??ng ??i v?i b?nh nhn n?ng, km theo 2 b?a c?m m?i ngy.

Nh? th?, n?u c vi?c lm ??u ??n, l??ng c?a nh?ng ng??i lm ngh? ch?m sc b?nh nhn l 9-13 tri?u ??ng/thng. ?y l m?c thu nh?p kh cao so v?i r?t nhi?u ng??i lao ??ng nh?p c? t?i H N?i.

Ch?m ?? l??ng cao g?p 3 l??ng bc s? m?i ra tr??ng

Ng??i ch?m ?? ???c gia ch? tr? ti?n th lao 7 tri?u ??ng, bao ?n ? trong m?t thng lm vi?c. Khng ch? v?y, n?u lm t?t nhi?u ng??i cn ???c gia ?nh s?n ph? th??ng thm ti?n v t?ng thm qu.

V?i m?c th lao trn, l??ng c?a ng??i ch?m ?? ?n ??t 3 thng l??ng c?a cc tn bc s?. Trong khi ?, ngh? ch?m ?? khng c?n ph?i h?c t?p hay qua ?o t?o t? tr??ng l?p no, m ch? c?n c kinh nghi?m th?c t?.

Khc v?i ng??i mi?n B?c, ng??i dn mi?n Trung v Ty Nguyn c cch ch?m sc b ?? r?t c?u k v k? cng. Nh?ng ng??i ph? n? sinh con ??u lng m khng c m? bn c?nh ??u r?t c?n m?t ng??i ch?m ?? c kinh nghi?m, ?? v?a lm cc cng vi?c trong nh, v?a gip s?n ph? thay da, ??i th?t theo ngh?a gi m?t con trng mn con m?t.

V th?, ngh? ch?m ?? ? Gia Lai ?ang ???c nhi?u ng??i v nh? ngh? h?t b?c trong th?i bu?i kinh t? kh kh?n ny.


Bn tr ?: M?t v?n, b?n l?i

? H N?i, cc qun tr ? m? hng t? sng s?m ??n t?n ?m khuya, ?? ph?c v? khch hng m?i t?ng l?p: sinh vin, dn v?n phng, ng??i lao ??ng... Ch? c?n ??u t? vi tr?m nghn mua t gh? nh?a, c?c, v t ?? ?n u?ng nh? cng m?t vi d?ch v? ?i km, l ? c th? kinh doanh tr ? v?i l?i nhu?n c th? ln ??n c? ch?c tri?u ??ng/thng.

Theo tnh ton c?a m?t s? ng/b ch? qun tr ? c thm thin, m?i ngy, ch? qun b? ra kho?ng 100.000 ??ng, m?i c?c tr gi bn 3.000 ??ng, m?i bu?i ch? c?n c kho?ng 100-200 khch, c?ng thm tr chanh, s?u d?m, k?o l?c, thu?c l tr? chi ph ra, m?i ngy li khng d??i 200.000 ??ng, thu nh?p m?i thng khng d??i 6 tri?u.

? l ch?a k?, m?t s? ng??i bn tr ? cn ?i km theo d?ch v? khc nh? ghi l ??, ho?c bn hoa qu?, qu v?t v?i gi c?t c? khi?n ngh? ny ngy cng hot, n?i ti?ng nhn m thu nh?p cao.


H?t b?c "kh?ng" nh?... gi? xe

Lm ngh? gi? xe, xy ???c nh l?u, chuy?n t??ng nh? kh tin nh?ng c th?c, ngh? gi? xe ?ang l ngh? nhn m h?t b?c.
Hi?n nay, cc bi gi? xe trn lan kh?p cc ng ngch, ph? ph??ng, nhi?u n?i trng xe v?i gi c?t c?. ??c bi?t, vo nh?ng d?p l? T?t ho?c ? nh?ng n?i c t? ch?c l? h?i, s? ki?n l?n th hi?n t??ng nh nh gi? xe, ng??i ng??i gi? xe tr? thnh tro l?u r?ng kh?p.

Tnh theo gi bnh dn hi?n gi?, g?i 1 chi?c xe v?i gi 5.000 ??ng, m?i ngy gi? h?n 200 l??t xe l ki?m ???c hng tri?u ??ng. Nh? th?, thu nh?p c?a nh gi? xe l 18 tri?u ??ng/thng, ? l thu nh?p khng nh?.

? l ch?a k? ??n nh?ng nh?ng bi trng xe tri php, trng xe ch?t chm t?i H N?i v cc n?i t? ch?c l? h?i.

Vo nh?ng d?p l?, T?t, t?i nhi?u tuy?n ph? trung tm H N?i, ng??i dn l?i l?p cc bi trng gi? xe tri php. Cc khu v?c nh? h? Hon Ki?m, sn v?n ??ng M? ?nh, quanh cc r?p chi?u phim, nh ht... cc bi xe tri php th??ng thu 10.000-50.000 ??ng/xe my, t c khi b? chm t?i 100.000 ??ng/xe. Thu nh?p kh?ng c?a ngh? gi? xe ?ang l m? ??c c?a r?t nhi?u ng??i.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng k truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay198
mod_vvisit_counterHm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814865

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge