Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Phân bi?t BusBar và Busway

BusBar là lơi d?n ?i?n. Lơi d?n tiêu chu?n ???c làm t? Nhôm ho?c ??ng.

Busway là h? th?ng phân ph?i ?i?n ???c ch? t?o s?n có các lơi d?n ?i?n trong v? b?c b?o v? (Busbar), bao g?m ph?n thanh cái c? b?n, các ??u n?i, thi?t b?, và ph? ki?n. M?t cách ??y ?? Busway bao g?m các lơi d?n ?i?n, v?t li?u cách ?i?n, v?, và các ph? ki?n liên quan.

Nh? v?y Busbar ??n gi?n ch? là thanh d?n ?i?n ??n, c̣n Busway là bao g?m nhi?u thanh Busbar có b?c cách ?i?n x?p sát nhau và ???c b?o v? b?ng v?. 

Có s? khác bi?t c? b?n v? tên g?i, m?c ?ích s? d?ng: 

-BUSBAR có th? n?m trong t? b?ng có hay không có cách ?i?n b?o v? và là ph? ki?n t? b?ng. Nói ??n Busbar là ch? thanh cái riêng l? trong t? ?i?n. 

-C̣n BUSWAY là h? th?ng tha th? cáp hay cáp ?i?n lo?i c?ng, và không bao gi? là ph? ki?n t? b?ng. Nói ??n Busway là h? th?ng d?n ?i?n thay th? cáp ??ng l?c. 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay163
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814830

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge