Rơ le bảo vệ

Giá: Liên hệ

Rơle bảo vệ kỹ thuật số

Chức năng bảo vệ:

-Bảo vệ dòng, áp, tần số: 
-Bảo vệ thứ tự pha, ngược pha, mất pha
-Bảo vệ dòng dò, bảo vệ chạm đất
-Bảo vệ  ngăn lộ
-Bảo vệ đường dây

- Bảo vệ máy biến áp

     Chuẩn truyền thông IEC61850
     Chức năng bảo vệ:   50-67/50-87/50/51-67/51/59-81/ 81-H5/81O/87/AD/AN/THD

- Bảo vệ động cơ
      Chuẩn truyền thông IEC61850, DNP 3.0 Level 2, Modbus RTU,Modbus TCP/IP, IEC 60870-5-104

      Chức năng bảo vệ: 27/32/37/46/47/49/ 50/51/59/66/67/87/81

- Bảo vệ máy phát: 
      Chuẩn truyền thông IEC61850,
      Chức năng bảo vệ: 21P/24/25/27/32/40/46/49/50/ 51/59/64/67/68/78/81/87

ProtectiveRelayPanelsHeader

Hãy liên hệ với Chúng tôi để nhận được tư vấn và có giá tốt nhất 

************************************************************************

Thông tin liên hệ chi tiết:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP IEC VIỆT NAM

Hotline: 0903 924 886   Email: info@iecvietnam.com.vn
Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge