Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Thanh d?n ?i?n Busway là ǵ

Thanh d?n ?i?n Busway là h? th?ng phân ph?i ?i?n ???c ch? t?o s?n, có ch?a thanh d?n ?i?n ???c ??t trong m?t l?p v? b?o v?, bao g?m các thanh d?n th?ng, thi?t b? ??u n?i và các ph? ki?n khác.
 

???c s? d?ng thay th? cáp ?i?n nh?ng b?n ch?t c?a buswaylà cáp ?i?n, ch? khác ? ch? là ???c ch? t?o thanh có b? b?c c?ng, các dây d?n lơi ??ng ho?c nhôm ???c ph? v?t li?u cách ?i?n.

 
Chi?u dài t?i ?a m?i thanh là 3m và n?i b?ng ??u n?i, tùy vào thi?t k? và v? trí l?p ??t trong ṭa nhà mà các thanh này có th? l?y ?i?n ho?c không.
- k?t n?i t? Transformer ra t? phân ph?i chính - k?t n?i t? Generator ra t? phân ph?i chính - tr?c thanh cái t? t? phân ph?i lên các t?ng

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay152
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814819

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge