Trang chủ » TIN TỨC » Tin tức - Sự kiện » Thay thế máy biến áp ở trạm biến áp 110kV Phùng Xá

Thay thế máy biến áp ở trạm biến áp 110kV Phùng Xá

Trạm biến áp được vận hành từ năm 2009 với quy mô 1 MBA công suất 40MVA. Hiện nay, TBA đang vận hành với hai MBA công suất 40MVA cung cấp điện cho các phụ tải huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai và một phần huyện Phúc Thọ. Cả hai MBA T1 và T2 hiện đang vận hành với hơn 80% công suất định mức. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của khu vực huyện Thạch Thất và khu vực lân cận xấp xỉ 17%/năm. Bởi vậy, việc nâng công suất hai MBA này từ 40MVA lên 63MVA là hết sức cần thiết.

Công trình được EVN HANOI đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm cấp điện đủ, an toàn và liên tục cho các phụ tải huyện Thạch Thất và khu vực lân cận, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xãhội cho khu vực. Ngoài ra, công trình hoàn thành sẽ giúp nâng cao chất lượng điện năng, chống quá tải cho các lộ xuất tuyến máy biến áp khô hiện trạng, phù hợp với quy hoạch và hiệu quả kinh tế trong đầu tư cũng như trong vận hành lưới điện cho toàn khu vực.

Theo kế hoạch, trong tháng 6-2015, MBA T2 với công suất 63MVA cũng sẽ được EVN HANOI đưa vào sử dụng thay thế cho MBA T2 hiện đang hoạt động với công suất 40MVA tại TBA 110kV Phùng Xá. Ngoài ra, một loạt các công trình 110kV khác cũng đang được gấp rút hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong tháng 6-2015 như xây mới TBA 110kV Thanh Oai, Mai Lâm; lắp đặt bổ sung MBA T3 TBA 110kV Thành Công...

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge