Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character

Giá: Liên hệ

T? b cng su?t h? th?

?i?n p: 415/ 440V

T?n s?: 50/60 hZ

Cng su?t b: ??n 2000 kVar

lv-cap


Chi ti?t s?n ph?m

Trong l??i ?i?n t?n t?i 2 lo?i cng su?t :

- Cng su?t h?u d?ng P (kW) l cng su?t sinh ra cng c ch trong cc ph? t?i.

- Cng su?t ph?n khng Q (kVAr) l cng su?t v ch, gy ra do tnh c?m ?ng c?a cc lo?i ph? t?i nh? : ??ng c? ?i?n, my bi?n p, cc b? bi?n ??i ?i?n p

Cng su?t ph?n phng Q khng sinh cng nh?ng l?i gy ra nh?ng t?n th?t:

V? kinh t?:chng ta ph?i tr? ti?n cho l??ng Cng su?t ph?n khng tiu th?.

V? k? thu?t:Cng su?t ph?n khng gy ra s?t p trn ???ng dy v t?n th?t cng su?t trn ???ng truy?n

- V v?y c?n c bi?n php b Cng su?t ph?n khng Q ?? h?n ch? ?nh h??ng ( t?c l nng cao h? s? Cos phi)

- M?t trong nh?ng cch nng cao Cos phi hi?u qu? v ???c ?ng d?ng nhi?u nh?t hi?n nay l l?p ??t T? t? b Cng su?t

B?ng k cc thi?t b? chnh:

TT

Tn thi?t b?

Xu?t x?

SL

?VT

Ghi ch

1

Khung v? t? tn 1,5mm cnh 2mm, lo?i 2 l?p cnh, s?n t?nh ?i?n ( KT ty theo cng su?t b)

IEC

1

Ci

Thng s? KT chi ti?t + SL ty ch?n theo cng su?t c?n b

2

Aptomat t?ng + Aptomat nhnh

Schneider/ ABB/ LS

1

L

3

Contactor 3P, 220VAC

Schneider/ ABB/ LS

1

L

4

T? b 3P 415/440V 30/40/ 50KVAR, lo?i t? d?u/t? kh

Samwha/ Ducati/ Epcos

1

L

5

B? ?i?u khi?n t? b 6/ 8/ 12 b??c, 415V, 50Hz

Ducati/ Mikro/ Shizuki

1

B?

6

Bi?n dng ?o l??ng + ??ng h? ?o dng p

Emic

1

L

7

H? th?ng thanh ci b?c cch ?i?n

Malayxia

1

HT

8

Cp ??ng l?c ??u n?i, ?i?u khi?n

Vi?t Nam

1

L

9

?n bo pha , chuy?n m?ch, ?n chi?u sng t?.

VN&HQ

1

B?

10

Ph? ki?n ( Thang mng, ??u cos, co ngt, dy ?i?u khi?n, s? ?? thanh ci.)

1

L

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi ti?t v? s?n ph?m Qu khch hng vui lng lin h? ?? ???c t? v?n v c gi t?t nh?t:

Hotline: 0903 924 886 -Emai: info@iecvietnam.com.vn
Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.
Các sản phẩm cùng loại

more nhóm sản phẩm

S?n ph?m

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge