Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character

T? C?U DAO PH? T?I LBS

T? C?U DAO PH? T?I LBS
Giá: Liên hệ

T? c?u dao ph? t?i LBS/ DS, cch ?i?n SF6 v cch ?i?n chn khng

?i?n p ??nh m?c: 12/ 24/ 40.5 kV

Dng ??nh m?c: 630A

Dng nh?n m?ch: 16/ 20/ 25kA

lbs-ds

- Tiu chu?n v module ha:T?t c? cc lo?i t? c?a gam s?n ph?m ny ???c tiu chu?n ha ?? d? dng cho khu ??t hng v l?a ch?n s?n ph?m. Cc module r?t ?a d?ng v ???c thi?t k? thnh cc tiu chu?n t? sau: Module c?u dao ??u vo, module c?u ch, my c?t, ?o l??ng,...

- Kch th??c nh? g?n, linh ho?t:Cc thi?t b? ?ng c?t p d?ng cho lo?i t? ny ??u c mi tr??ng cch ?i?n b?ng kh SF6 ho?c chn khng nn ?y l lo?i t? c kch th??c nh? nh?t trong cc lo?i t? trung th? hi?n nay. Cc ch?c n?ng c?a t?ng t? ring bi?t v linh ho?t ?? d? dng ghp n?i v c th? l?p ??t ? nhi?u d?ng ??a hnh khc nhau nh? trong nh, trong t? Kiosk...

- ?ng d?ng:T? module th??ng ???c trang b? cho cc nh my cng nghi?p, khu ? th?, khch s?n v khu dn c? t?p trung

B?ng thng s? k? thu?t:


M t?

Thng s? k? thu?t

?i?n p ??nh m?c (kV)

12

24

36

M?c cch ?i?n ??nh m?c (kV)

-T?n s?cng nghi?p /1min

-Xung /1,2x50s

42

48

50

60

95

110

T?n s???nh m?c (Hz)

50/60

50/60

50/60

Dng ??nh m?c (A)

630

630

630

Dng ng?n m?ch (kA)

16/ 20/ 25

16/ 20/ 25

16/ 20/ 25

Nhi?t ?? mi tr??ng lm vi?c (?? C)

-25 ~ +40

-25 ~ +40

-25 ~ +40

?? ?m (%)

Tu?i th? s? l?n thao tc c? kh (l?n)

5000

2000

2000

C?p ??b?o v?

-Ngoi

-Trong

IP.4x

IP.2x

IP.4x

IP.2x

IP.4x

IP.2x

M?t s? c?u hnh thng d?ng


1/ T? c?u dao ph? t?i SF6 ??u vo

Incom

2/ T? c?u dao ph? t?i SF6 ??u ra; km c?u ch

Out

3/ T? my c?t SF6

VCB

4/ T? ?o ??m trung th?

MeasureT? c?u dao ph? t?i trung th?

T? c?u dao ph? t?i SF6

T? c?u dao ph? t?i LBS

T? c?u dao DS

T? c?u dao ph? t?i 24kV

T? c?u dao ph? t?i 35kV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi ti?t v? s?n ph?m Qu khch hng vui lng lin h? ?? ???c t? v?n v c gi t?t nh?t:

Hotline: 0903 924 886 -Email:info@iecvietnam.com.vn

Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.
Các sản phẩm cùng loại

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge