Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character

T? ?I?U KHI?N B?O V?

Giá: Liên hệ

- T? b?o v? cho t? my pht ??c l?p.

- B?o v? my bi?n p.

- B?o v? ???ng dy truy?n t?i v phn ph?i.

- B?o v? ng?n l? m?ch vng.

- B?o v? ng?n l? phn ?o?n thanh ci.

rl

??C ?I?M CHUNG

- M?t trong nh?ng thi?t b? trong tm v l phn khng th? thi?u ???c ??i v?i nh my ?i?n, ???ng dy truy?n t?i ?i?n ? l t? ?i?u khi?n b?o v? (RCP-). IEC VN c nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c nghin c?u , thi?t k?, s?n xu?t, kinh doanh thi?t b? ?i?n cho cc cng trnh nh my, ???ng dy v tr?m ?i?n.

- T? ?i?u khi?n b?o v? do IEC VN s?n xu?t thi?t k? ch? t?o v?i cc thi?t b? bn trong c?a cc hng hng ??u v? l?nh v?c r? le b?o v? nh? GE, AREVA, SIEMENS, ABB, Schneider, Orion,

- T? ???c ?ng d?ng v b?o v? cho t? my pht ?i?n nh my ?i?n, ???ng dy truy?n t?i ho?c tr?m ?i?n ??n 220kV ?p ?ng theo ph??ng th?c ?i?u khi?n Mimic hay t? ??ng, hay theo m?t s? gim st ?i?u khi?n t? DCS, SCADA.

- T? ???c thi?t k? ch? t?o ??t tiu chu?n nh? IEC529, IEC439, IEC255, ISO 9001:2000 v ??t cc ch?ng nh?n vi?n th? nghi?m v ki?m tra c?a ngnh, tiu chu?n IEC ?i?n p ??nh danh ln ??n 35kV, cng su?t ln ??n 3000kVA

- T? ???c tiu chu?n ha cc ki?u b? tr s?p x?p, l?p rp tho tiu chu?n qu?c t? IEC.

- T? ???c thi?t k?, s?n xu?t ??m b?o cho ?? an ton cao nh?t cho ng??i v?n hnh, ??n gi?n trong v?n hnh.

- V?i thi?t k? ch?c ch?n,

- C?p b?o v? ??t IP41 (ho?c IP54 sx theo yu c?u)

- C kh? n?ng t? lm mt v lm mt c??ng b?c.

Cc c?u hnh t? chnh:

- T? b?o v? cho t? my pht ??c l?p v bao g?m c? my t?ng p GPP & GTPP.

- T? b?o v? my bi?n p.

- T? b?o v? ???ng dy truy?n t?i v phn ph?i.

- T? b?o v? ng?n l? m?ch vng.

- T? b?o v? ng?n l? phn ?o?n thanh ci.

?ng d?ng:

Cc nh my ?i?n (nhi?t ?i?n, th?y ?i?n, tua bin gi,)

Cc tr?m ?i?n

???ng dy truy?n t?i..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi ti?t v? s?n ph?m Qu khch hng vui lng lin h? ?? ???c t? v?n v c gi t?t nh?t:

Hotline: 0903 924 886 -Email:info@iecvietnam.com.vn

Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.
Các sản phẩm cùng loại

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge