Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character

Giá: Liên hệ

T? ha ??ng b? cc my pht ?i?n

- ?i?n p ??nh m?c: ??n 690VAC

- Dng ??nh m?c: ??n 6300A

- T?n s? ??nh m?c: 50 hZ

T? ha ??ng b? cc my pht ?i?n

lv-sys


?ng d?ng:

- Ha ??ng b? cc t? h?p cc my pht ?i?n ho?c ha ??ng b? ngu?n ?i?n ln l??i c?a ?i?n l?c

- T? ha ??ng b? v chia t?i v?i nhau, ngoi ra h? th?ng cn c ch?c n?ng gim st ph? t?i v quy?t ??nh cho ch?y s? l??ng my pht theo nhu c?u c?a ph? t?i.

CC ??C TNH HA ??NG B? ???C M T? TM T?T NH? SAU:
S? l??ng my ha: 2 32 my pht
Xu?t x? linh ki?n: Nh?p kh?u
Gia cng - L?p rp: IEC VN
Tnh tr?ng: M?i 100%
Xu?t x? thi?t b?/k? thu?t ha:
- Thi?t b? ?ng c?t: ABB/ Siemens/ Mitsubishi (Nh?t), Schneider (Php), Hyundai, LS
- Thi?t b? ?i?u khi?n : GAC, ComAp, Datakom, Cummins, Woodward, Deepsea
- Bus-bar: Malaysia/ Thailand
V?n hnh:
- Ch? ?? tay v t? ??ng
Hi?n th?:
- ?n bo pha
- U, I, Hz, kW, kVAr, kVA, PF, kWh, kVAhr
- Nt d?ng kh?n c?p, ci bo l?i, switch
- Tr?ng thi ?ng c?t

Tm t?t ch?c n?ng chnh:

- Ch? ?? ha t? ??ng v b?ng tay

- T? ??ng kh?i ??ng ho?c b?ng tay

- T? ??ng ha ??ng b?

- Chia t?i cng su?t th?c (KW sharing)

- Chia t?i cng su?t ?o (KVar sharing)

- ?o l??ng t?t c? cc thng s? my pht v busbar chung (U, I, Hz, kW, kVAr, kVA, PF, kWh, kVAhr)

- Ch?c n?ng Bus ch?t (dead bus)

- Ch?c n?ng sa th?i my tu? theo t?i (Load Demand)

- Chuy?n t?i m?m gi?a 02 my (soft transfer)

- C?nhbo v b?o v? an ton(Full protection)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi ti?t v? s?n ph?m Qu khch hng vui lng lin h? ?? ???c t? v?n v c gi t?t nh?t:
Hotline: 0903 924 886 - Email: info@iecvietnam.com.vn

Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.
Các sản phẩm cùng loại

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge