Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character

T? N?P ACQUY T? ??NG

Giá: Liên hệ

T? n?p c quy t? ??ng:

- ?i?n p ??u vo : 1P 220VAC/ 3P 400VAC

- T?n s? ??nh m?c : 50hZ

- ?i?n p ??u ra : 24/ 48/ 110/ 220 VDC

- Dng ?i?n ??u ra : 10~100A

T? N?P AC QUY T? ??NG

?ng d?ng

- T? n?p ac quy t? ??ng l thi?t b? ??m b?o c?p ngu?n DC cho cc thi?t b? ?o l??ng ?i?u khi?n, gim st, h? th?ng R? le b?o v? cc, h? th?ng thng tin lin l?c, h? th?ng tr?m vi?n thng, h? th?ng ?i?n ngu?n ?u tin pht thanh, truy?n hnh, h? th?ng an ninh gim st

- Ph?m vi l?p ??t: Cc tr?m bi?n p trung gian cao th?, cc nh my ?i?n, cng trnh cng nghi?p v dn d?ng nh? nh my xi m?ng, s?t thp,trung tm th??ng m?i, cao ?c v?n phng, tr??ng h?c, c?ng, sn bay

Gin c quy 12/ 24/ 48/110/ 220 VDC

charge

Thng s? k? thu?t

M t?

Thng s? chi ti?t

Ki?u dng

T? ?i?n t? ??ng tiu chu?n H1800xW600xD800mm

(ho?c theo yu c?u ??t hng)

S?n

Mu ghi sng (7035/ 7032)

?i?n a?p ??u va?o

220VAC 10% (1 pha); 380VAC 10% (3 pha)

T?n s?

50Hz 5%

?i?n p ??u ra

H? th?ng Acquy 24 VDC

H? th?ng Acquy 48 VDC

H? th?ng Acquy 110 VDC

H? th?ng Acquy 220 VDC

B?o v? ??u vo

Qu p, th?p p, m?t pha

B?o v? ??u ra

Qu p, th?p p, qu dng, ng?n m?ch

Hi?n th?

?i?n p ??u vo, ?i?n p ??u ra, dng ?i?n ??u ra

Ch? ?? n?p ac quy

Ch? ?? n?p t? ??ng cho t? h?p c quy, t? ??ng ?i?u ch?nh dng n?p theo dung l??ng c?a Ac quy.

Kh? n?ng qu t?i

125~150%

C?nh bo v gim st

B?ng ti?n hi?u ?e?n va? m thanh, Ch? ?? na?p: BOOT, FLOAT, AUTO,

S?? c? ma?ch ngu?n: A-B-C; A-C-B

?i?n a?p na?p: Vmax, Vmin, cha?m ??t

S?? c? b? na?p, L?i h? th?ng Acquy

Ngu?n ?i?n

?i?u khi?n b??ng Thyristor; Cng ngh? vi x?? ly? va? ky? thu?t s?

C?ng/Giao th??c truy?n thng

Com/ Ethernet/RS232, 485/ TCP/IP

B? n?p

C cng su?t v ?i?n p ?? ?? n?p ?i?n cho ?c quy ??n 90% dung l??ng danh ??nh trong th?i gian khng qu 8 gi? (tr??c ? ?c quy ? ???c phng ?i?n h?t theo quy trnh)

Nhi?t ?? la?m vi?c

- L?u kho : -25oC 50oC

- Lin t?c cho php : 0oC 40oC

- Lm vi?c t?t nh?t : 20oC 25oC

?? ?m mi tr??ng

< = 90%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi ti?t v? s?n ph?m Qu khch hng vui lng lin h? ?? ???c t? v?n v c gi t?t nh?t:

Hotline: 0903 924 886 -Email:info@iecvietnam.com.vn


.........................................................................................................................................................................................................

T? n?p c quy, t? n?p c quy t? ??ng, t? x?c ac quy, t? x?c c quy t? ??ng, t? n?p ?c quy, t? n?p ?c quy t? ??ng, t? x?c ?c quy, t? x?c ?c quy t? ??ng, t? s?c ?c quy, t? s?c ?c quy t? ??ng


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.
Các sản phẩm cùng loại

more nhóm sản phẩm

S?n ph?m

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge