Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character

T? T?NG H? TH? MSB

Giá: Liên hệ

T? ?i?n t?ng MSB (Main Distribution Switchboard)

?i?n p ??nh m?c: ??n 690 VAC

Dng ??nh m?c: ??n 6300A

T?n s?: 50/60 Hz


msb


?ng d?ng:

- T? ?i?n t?ng MSB (Main Distribution Switchboard) thng th??ng l h? th?ng t? ?i?n ??u ngu?n h? th? l?p ??t sau my bi?n p, ???c s? d?ng cho t?t c? cc m?ng ?i?n h? th? c?a nh my, trung tm th??ng m?i, cao ?c v?n phng, chung c?, b?nh vi?n, tr??ng h?c, c?ng, sn bay

C?u t?o:

- V? t?: Ph?n khung t? ???c ch? t?o t? thp t?m dy 1.5 2.5 mm, s?n t?nh ?i?n. Khung t? ???c ch? t?o thu?n l?i cho vi?c l?p ghp, v?n hnh v k?t n?i m? r?ng. T? ?i?n ???c thi?t k? nhi?u ng?n theo cc ch?c n?ng ring bi?t: ACB, MCCB t?ng, MCCB nhnh, ng?n t? b

- Thi?t b? ?ng c?t:

ACB, MCCB t?ng: 1250~6300A; xu?t x?: ABB/ Siemens/ Schneider/ LS

MCCB nhnh: 100~800A; xu?t x?: ABB/ Siemens/ Schneider/ LS

- H? th?ng thanh ci: ??ng nguyn ch?t 99.9%, nh?p kh?u Malayxia/ Thi Lan

- Thi?t b? ?o l??ng: Thi?t b? ?o l??ng Emic/VN; ?n bo nt nh?n, chuy?n m?ch: Schneider/ Idec/ Hn Qu?c.

Thng s? k? thu?t:

-Tiu chu?n p d?ng: IEC 61439-1, IEC 64039-1.IEC 60947-2, IEC 60947-4-1, IEC 61641, IEC 60529
- ?i?n p v?n hnh ??nh m?c: 380 VAC 20% , 50/60 Hz
- Dng ?i?n ??nh m?c: ??n 6300A
-C?p b?o v?: t? trong nh: IP42; t? ngoi tr?i: IP55

- Nhi?t ?? lm vi?c: -25 ??n 55 ?? C

- ?? ?m ? 90%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi ti?t v? s?n ph?m Qu khch hng vui lng lin h? ?? ???c t? v?n v c gi t?t nh?t:

Hotline: 0903 924 886 -Email: info@iecvietnam.com.vn
Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.
Các sản phẩm cùng loại

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge